Det finnes ingen problemer -bare løsninger

Om oss

Fèlagi er et ord fra gammel norsk og betyr partner. Det engelske ordet "fellow" stammer fra fèlagi.

Vår Historie

Felagi startet som et aksjeselskap i 2012 i Storbritannia av en norsk statsborger. Ved å basere våre tjenester på systemarkitekturdesign og salgsstrategier for outsourcing ble vi raskt kjent med våre kunders behov og utfordringer. Gjennom dette arbeidet lærte vi at mange kunder er motvillige til å ta opp systemutviklingsprosjekter alene ved hjelp av outsourcing ressurser på grunn av språklige og kulturelle barrierer, og det faktum at mange av dem ikke hadde nødvendig intern kompetanse for slike prosjekter. Det var der Felagi kom inn som partner og hjalp dem med planlegging, analyse og design del av prosessen. Etter det, bestemte kunden seg for å bruke oss som deres utviklingspartner, eller gå videre med andre.

I 2015 startet vi vårt norske selskap, som en bekreftelse på at mange av våre kunder var skandinaviske og spesielt fra Norge. Høye kostnadsprofiler i disse landene ga muligheten til å tilby bedre tjenester til en mye lavere pris. Etterhvert kom vi til den erkjennelsen at østeuropeiske outsourcingtjenester ble dyrere og dyrere, vi søkte derfor mot andre deler av verden for å finne partnere til en lavere pris. Vi fant disse i Mohali - Punjab i India. Etter å ha brukt innleid ressurser fra India i et par år tok vi skrittet helt ut.

Sent i fjor etablerte vi vårt eget aksjeselskap i India for å sikre mer forutsigbare og enda billigere tjenester for våre kunder. Dette selskapet er allerede fullt operativt og søker flere ansatte.

Og historien fortsetter....

Vår misjon

Å hjelpe små og mellomstore bedrifter til å utvikle ny eller re-faktorere allerede eksisterende programvare for å gi dem et bedre verktøy for å utføre sin kjernevirksomheten bedre. Ved å hjelpe dem med å unngå fallgruber i en jungel av programvareutvikling, kan vi oppnå vekst for både dem og oss.

Vår Visjon

Å skape en god og bærekraftig virksomhet på tvers av språklige og kulturelle barrierer der kunden er fornøyd og ansatte ønsker å fortsette å jobbe for oss. Ved å etablere en bedriftskultur hvor ansatte er opptatt av å ta utfordringer og våger å mislykkes fra tid til annen, kan vi beholde dem og deres kompetanse i vårt selskap. Dette vil gagne både oss og våre kunder. Uten våre ansatte er vi ingenting.