Det finnes ingen problemer -bare løsninger

Smidig Utvikling (Agile)

Agile programvareutvikling beskriver et sett med verdier og prinsipper for programvareutvikling hvor krav og løsninger utvikler seg gjennom samarbeidet mellom selvorganiserende, kryssfunksjonelle lag. Den fortaler adaptiv planlegging, evolusjonær utvikling, tidlig levering og kontinuerlig forbedring, og det oppmuntrer til rask og fleksibel respons på endring. Begrepet agile (noen ganger skrevet Agile) ble popularisert av Agile Manifesto, som definerer disse verdiene og prinsippene. Agile programvareutviklingsrammer fortsetter å utvikle seg, og to av de mest brukte er Scrum og Kanban.

Wikipedia

Lær Mer

Felagi bruker en fleksibel tilnærming til de fleste av våre prosjekter, men vi er ikke idealister, slik at vi bruker prinsippene av smidig som det passer oss og vår kunde.

Siden vår informasjon her er hentet direkte fra Wikipedia.org unlater vi å ovesette dette til norsk.