Det finnes ingen problemer -bare løsninger

Implementering av ditt system

Når all utvikling og testing er ferdig, er vi klar for utgivelse og implementering av systemet ditt. I Felagi tar vi ansvar i samarbeid med kunden for så smertefri overgang fra gammelt til nytt system som mulig. Det er imidlertid viktig å gjøre dette som en del av en veldefinert implementeringsplan og et eget prosjekt. Nær dialog med systemadministratorer er viktig i denne prosessen!

Avhengig av størrelsen på prosjektet og det nye systemet har vi ulike scenarier for levering og akseptanse. Det vanlige er å ha en aksept fra deg før implementering i organisasjonen din av den nye programvaren vi har utviklet. Vi tilbyr imidlertid også en måneds aksept av det implementerte systemet, for å sikre at det fungerer på samme måte i produksjonsområdet som i vårt testmiljø.

Ved levering overleverer vi alt kildekode-materiale til deg som er presentert i vårt Microsoft Team Services miljø. Hvis vi ikke er valgt for ytterligere støtte til løsningen, vil vi slette våre kopier av kildekoden om ønskelig.

Alt vårt arbeid og løsningen vil bli dokumentert i henhold til den opprinnelige bestillingen fra deg som kunde. Inkludert vil være in-line kildekode kommentering, tekniske beskrivelser (SAD). Vi produserer også brukerhåndbøker og annen brukerstøtte dokumentasjon om ønskelig.

Få vil kjenne systemet bedre enn oss når det er ferdig. Vi kan derfor tilby ulike typer utdanningsforløp for ditt eget personale i å hvordan du bruker systemet når det er ferdig.