Det finnes ingen problemer -bare løsninger

Våre Lokasjoner

Ditt lokale kontor.

Felagi ligger på tre forskjellige steder for bedre å kunne imøtekomme våre kunders krav. Alle disse tre stedene er representert av uavhengige og separate selskapsenheter.

Storbritannia

Vi har gjort store prosjekter for britiske kunder, faktisk vårt største prosjekt så langt i vårt selskap. For tiden serverer vårt britiske kontor resten av Europa, unntatt våre skandinaviske kunder.

Lokale fordeler

 • Lokal basert prosjektledelse.
 • Du har å gjøre med et britisk aksjeselskap som vil ha kontraktsansvar
 • Lokal kunnskap om kultur og forventninger
 • Ulike baserte ressurser koster det samme som våre indiske baserte ressurser

Norge og Skandinavia

Siden en av selskapets grunnleggere er norsk, har vi stor kunnskap om norsk og skandinavisk kultur og arbeidsetikk. I Felagi følger vi disse etiske standarder i alle våre selskaper. Vi har gjennom flere år gjennomført flere prosjekter for norske kunder

Lokale fordeler

 • Prosjektledelse basert i Norge
 • Du har å gjøre med et norsk aksjeselskap som vil ha kontraktsansvar
 • Lokale utviklingsressurser
 • Kommuniser på norsk
 • Skandinavisk baserte ressurser koster det samme som indisk basert.

India

Vårt indiske selskap serverer alle kunder ikke er direkte fra Europa. De fleste av våre dyktige utviklingsressurser er basert her. Vi er stolte av å følge en høy standard på arbeidsetikk og behandling av våre ansatte. Vi erkjenner at uten våre ansatte, har vi ingenting! Alle våre utviklere er dyktige i vestlig utviklingsprosess, språk og kultur.

Lokale fordeler

 • Lokale Hindi og Punjabi-talende prosjektledere
 • Lokale utviklingsressurser
 • Høykvalitetsarbeid til en rimelig pris
 • Hvis språk er et problem, vil du kunne jobbe med vårt britiske eller norske kontor