Det finnes ingen problemer -bare løsninger

Planlegging av ditt prosjekt

I Felagi tar vi design og planlegging veldig på alvor. Man sier at planlegging er en 1/3 av jobben, og det er ikke langt fra sannheten. Å identifisere dine behov for programvare løsninger er svært viktig, og vi vil derfor jobbe direkte med deg og din organisasjon. Det hjelper oss, men det er ikke nødvendig, dersom du har egne eksperter internt. Uansett beholder vi alltid denne delen av jobben på et nivå som "normale" folk kan forstå. Felagis strategi er å ha lange og gode relasjoner til våre kunder og har ingenting å vinne på å overselge kundens behov for løsninger! God planlegging og analyse er derfor viktig for å identifisere dine virkelige behov.

Hva har du allerede?

Foreløpig systemstudie er første fase av systemutviklingens livssyklus. Dette er en kort undersøkelse av systemet under vurdering og gir oss et klarere bilde av hvordan det eksisterende systemet er utviklet?

Vi stiller deg spørsmålene:

Hva er forretningsproblemet eller muligheten dø onsker en løsning på?

Hvis det finnes et eksisterende system på plass, hvor er det det kommer til kort og hva er dets styrke?

Hvilke fordeler vil et nytt forretningssystem bringe og hvilke prosessmessige forbedringer vil kunne oppstå?

Er det andre systemer på i organisasjonen som kan utføre lignende funksjoner eller behandle lignende data?

Er det mulig å redde deler av det gamle systemet?

Hva er de kritiske suksessfaktorene for virksomheten? Hvordan relaterer det foreslåtte systemet seg til disse faktorene?

Hva ønsker du å ha?

Vi jobber sammen med deg!

I Felagi bruker vi alltid kundens kompetanse når vi planlegger! Ved å samarbeide med dine egne ressurser som kjenner forretningsstrømmen og arbeidsflyten best, vil vi få det beste resultatet!

Workshops for å finne endringer, tillegg og nye ideer.

Workshops sammen med nøkkelpersonell gir alltid gode resultater. Kombinasjonen av alle gode ideer og teknisk kunnskap gir spennende nye måter å tenke ut nye løsninger for programvare på.

Hva er det du egentlig trenger?

Basert på vår forundersøkelse kan vi identifisere om det finnes noen "out of box" -systemer du kan bruke til å løse dine behov, og om dette vil være en mer kostnadseffektiv løsning for deg

Hvis du utvikler et skreddersydd system, er det beste for deg, vi stiller disse spørsmålene:

Hva er forretningsproblem eller mulighet er det som skal adresseres?

Hvis det er et eksisterende system på plass, hvor kommer det til kort? Hva er dens styrker?

Hvilke fordeler vil et nytt forretningssystem bringe, og hvilke prosessforbedringer kan forekomme?

Er det andre systemer i organisasjonen som kan utføre lignende funksjoner eller behandle lignende data?

Er det mulig å redde deler av et gammelt system?

Hva er de kritiske suksessfaktorene for virksomheten? Hvordan relaterer det foreslåtte systemet til disse faktorene?

Hvem vil være de primære brukerne?

Hvem er forretningseksperter og hvem vil definere forretningsreglene?

Hvilke avdelinger og eksterne enheter vil bli påvirket av det foreslåtte systemet?

Hvem vil gi endelig teknisk og operativ godkjenning for implementering av systemet?

Systemforslaget blir utarbeidet av analyse gruppen i prosjektet (som studerer systemet) og fremlegger det for bedriftsledelsen i organisasjonen.

Vi skriver et menneskelig forståelig dokument som beskriver hva du bør forvente av funksjonaliteten og utfallet av et nytt laget system. Dette dokumentet er vår viktigste retningslinje for å komme inn i neste fase av prosjektsyklusen. Det vil være nøkkelen for eventuelle QA-ressurser senere sammen med utfallet av vår analyseprosess

Dette dokumentet må utføres på engelsk, men oversettelse kan gis dersom du ønsker det.

Dokumentet vil ha flere deler:

Formål

Ramme

Funksjonalitet

Bruksområder

Stabilitet

Ytelse

Brukerstøtte

Designbegrensninger

Bruker grensesnitt

Lisensieringskrav

Juridisk, opphavsrett og andre merknader

Gjeldende standarder

Den detaljerte undersøkelsen av det eksisterende systemet utføres i samsvar med målene med det foreslåtte systemet. Dette innebærer detaljert undersøkelse av ulike operasjoner utført av et system og deres forhold innenfor og utenfor systemet. Under denne prosessen samles data om de tilgjengelige filene, beslutningspunktene og transaksjonene som håndteres av det nåværende systemet. Intervjuer, observasjon på stedet og spørreskjema er verktøyene som brukes til detaljert systemstudie. Ved å bruke følgende trinn blir det enkelt å tegne de nøyaktige grensene til det nye systemet som vurderes:

Ta hensyn til de eksisterende problemer og nye krav

Identifisere fordeler og ulemper med nye områder av systemet

Når kravspekasjon og andre system analyser er på plass kan vi starte arbeidet med å identifisere det vi kaller brukerhistorier. Slike brukerhistorier blir brukt av vårt utviklings team til å identifisere programmerings oppgaver. For deg som kunde er det enkelt å forså og jobbe med brukerhistorier. Det gjør også vår jobb mye mer målbar.